xe88 Бур’яни та їх класифікація — Агрохім-захист - Вінниця

 Шкідливість бур'янів та їх класифікація

 b_300_250_16777215_00_images__40.jpg

Бур'я́ни — загальна назва рослин місцевої флори або занесених з чужоземних флор, які небажані в угіддяхпосівах, насадженнях культурних рослин, які конкурують з ними за світловодупоживні речовини, а також сприяють поширенню шкідників і хвороб.

Шкідливість бур'янів

Шкідливість більшості карантинних бур'янів досить вагома. Вона проявляється, передусім, у зниженні врожайності сільськогосподарських культурлуків і пасовищ; засміченні урожаю та погіршенні його якості; перенесенні збудників захворювань та накопичення шкідників сільськогосподарських культуртоксичності для тварин, у збитках тваринництву; в негативному впливі на здоров'я людей; порушенні складу та структури місцевих фітоценозів.

Класифікація бур'янів

За характером живлення

Бур'яни-паразити (незелені рослини), що нездатні до самостійного синтезу органічних речовин, оскільки не мають хлорофілу. Вони не мають коренів, а використовують поживні речовини рослин-живителів. Бур'яни-паразити за місцем паразитування на рослинах поділяють на стеблові (повитиця) й кореневі (вовчки).

_41.jpg

Рослини-напівпаразити (дзвінець великийперестріч гайовийкравник пізнійомела біла) приростають до коріння або стебел інших рослин і використовують їхні поживні речовини, але в них є зелені листки і вони засвоюють вуглекислоту з повітря; ці рослини здатні до фотосинтезу.

Зелені рослини — це найбільш чисельна група бур'янів. Вони мають хлорофіл, зелені листки, асимілюють, завдяки кореневій системі використовують поживні речовини і воду з ґрунту.

За тривалістю періоду життя

За тривалістю періоду життя бур'яни поділяють на малорічні й багаторічні.

Малорічні бур'яни поділяють на ефемери, однорічні й дворічні, а однорічні — на ярі, зимуючі й озимі.

У малорічних бур'янів повний цикл розвитку триває один — два роки. Розмножуються вони тільки насінням, яке протягом життя утворюють один раз і після цього відмирають. До малорічних бур'янів належать ярі, зимуючі, озимі та дворічні бур'яни._43.jpg

Малорічні бур'яни з дуже коротким періодом вегетації здатні за сезон дати 2-3 покоління. Їх називають ефемери, до яких належать мокриця, або зірочник середній, що росте на городах, у садах та на зволожених землях. Ці бур'яни дають з однієї рослини до 25 тис. насінин, яке може зберігати життєздатність у ґрунті до 30 років.

Багаторічні бур'яни — це численна група бур'янів, які розмножуються як насінням, так і вегетативними органами (кореневищами, кореневими паростками, частинами стебел, корінням, вусами). За способом вегетативного розмноження їх поділяють на кореневищні, коренепаросткові, стрижнекореневі, цибулинні, повзучі, гронокореневі тощо. До них належать пирій повзучийхвощ польовийгострецьсвинорийгумай тощо.

  • Коренепаросткові, як і кореневищні, бур'яни розмножуються насінням, а також кореневими паростками, що розвиваються з бруньок, які є на корінні. Головними, найбільш поширеними і дуже шкідливими з цієї групи бур'янів, є осот рожевий, або будяк польовийосот жовтий, або польовий, гірчак повзучийберезка польоващавель гороб'ячий, або малийтощо._47.jpg
  • У стрижнекореневихбур'янів бруньки утворюються в кореневій шийці (полин звичайнийкульбабапетрові батоги) і з одного кореня в наступному році виростає кілька рослин.
  • Цибулиннірозмножуються цибулинами, що залишаються в ґрунті після відмирання надземної частини (цибуля виноградна).
  • Повзучірозмножуються надземними стеблами, які стеляться по землі, утворюючи коріння та розетки листків. Після вкорінення зв'язок з материнською рослиною втрачається, і молоді рослини ростуть самостійно (жовтець повзучийперстач гусячий)
  • _48.jpg