Культура озимого ріпаку менш стійка до несприятливих умов перезимівлі, ніж озимі зернові. Погодні умови, що склалися цього року, вимагають проведення комплексу заходів з догляду для кращої підготов­ки рослин до перезимівлі. Важливим елементом в технології вирощування озимого ріпаку є система поза­кореневих підживлень восени, за допомогою яких можна покращити умови мінерального живлення у кри­тичні фази розвитку. При проведенні таких підживлень варто враховувати певні особливості росту та ро­звитку в осінній період. Закладка генеративних органів озимого ріпаку відбувається на початкових фазах його органогенезу, що і визначає потенціал урожайності. Стан посівів озимого ріпаку цього року в різних регіонах дуже строкатий. Це явище часто пов'язано із різними строками посіву, дефіцитом вологи та не­однорідними умовами мінерального живлення.


Детальніше...

 

 

 

Задовільний стан посіву            Незадовільний стан посіву

У випадку занадто раннього строку посіву, спостерігається переростання рослин, але разом з тим, кон­центрація цукрів є недостатньою, і тому можливе пошкодження сильними заморозками ще восени. Для недопущення такої ситуації потрібно діяти на упередження - провести позакореневе підживлення бором та фосфором у формі фосфіту. Компанія  для підживлення таких посівів рекомендує засто­совувати у баковій суміші ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 - 1,0 л/га. На пізніх посівах, через нестачу вологи, а часто і тепла - ріст рослин уповільнений, що також не гарантує успішної перезимівлі. Для «підтягування» таких рослин рекомендуємо провести позакореневе підживлен­ня баковою сумішшю ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ГРОС Здоров'я 1,0 - 1,5 л/га.

Чому ми рекомендуємо бор з амінокислотами?

В першу чергу виходячи з нестійкого характеру погоди у другій половині жовтня, рослина повинна якнай­швидше засвоїти бор, щоб був час для накопичення цукрів у кореневій шийці. В умовах недостатньо теплої погоди композиція ГРОС Здоров'я з вмістом амінокислот та фітогормонів забезпечить активний ріст ко­реневої системи та листків.Детальніше...

Передпосівна обробка насіння озимого ріпаку спеціальними добривами - захід, який через специфіку культури використовується рідко. Як правило, господарства проводять посів насінням, яке пройшло відповідну обробку на насіннєвих заводах. Для тих господарств де насіння готують самі, ми рекомендуємо використовувати, як один з компонентів бакової суміші, спеціальне добриво ГРОС Коренеріст з розрахунку 1,5 л/т насіння. Основний напрямок у підживленні посівів рослин озимого ріпаку це позакореневі підживлення у ключові фази росту та розвитку.

Осінні позакореневі підживлення рослин озимого ріпаку потрібні для того, щоб забезпечити формування потужної ко­реневої системи та накопичення цукрів для успішної перезимівлі, а також збалансувати умови мінерального живлення на початок формування елементів продуктивності, яке відбувається в основному з осені. Процес диференціації генератив­них органів у рослин озимого ріпаку проходить коли рослини перебувають у фазі розетки (6-8 листків). Збалансоване мі­неральне живлення і довший термін закладання бруньок на верхівці кореневої шийки забезпечують отримання вищої врожайності.

Недостатнє забезпечення елементами живлення на пізніх посівах ріпаку - є однією з основних причин низьких врожаїв, що ми спостерігали на випробувальних посівах у Полтавській області цього року. Урожай насіння ріпаку у контролі був найнижчим - 21,2 ц/га порівняно з урожаями понад 40 ц/га у Дніпропетровській та Тернопільській областях. Разом з тим позакореневі підживлення навесні спеціальними добривами на пізніх посівах були найбільш ефективними. Приріст врожаю становив майже 25% до контролю.

Для успішної перезимівлі рослин, з осені слід забезпечити рослини ключовими елементами мінерального живлення. Гостра нестача бору в осінній період може призводити до гальмування росту і розвитку кореневої системи, недостат­нього розвитку провідних пучків, точки росту, зниження накопичення цукрів їх транспортування до кореневої шийки, а також погіршує морозо-, зимостійкість рослини й перезимівлю в цілому, що призводить до деформації та дуплистості кореневої системи ріпаку.

Нестача бору найчастіше проявляється на грунтах легкого гранулометричного складу, заболочених, кислих, провапно­ваних, у періоди сильної посухи. Виходячи з цього, пропонуємо наступні варіанти позакореневого підживлення добрива­ми :

 

На посівах з візуальними проявами нестачі бору

Рекомендуємо використовувати ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) у дозі 1,0 - 1,5 л/га

На не вирівняних посівах

Внаслідок нерівномірних сходів та на площах пізнього строку посіву, частина рослин відстає в рості, тому необхідно провести позакореневе підживлення спеціальним добривом ГРОС Коренеріст у дозі 1,0 - 1,5 л/га, щоб посилити фіто­гормональний баланс в рослинах і забезпечити інтенсивне формування коренів.

За прояву стресу рослин ріпаку

Рекомендуємо провести позакореневе підживлення композицією у складі ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) у дозі 1,0 - 1,5 л/га + ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) у дозі 0,5 - 1,0 л/га. Чому рекомендуємо бор з амінокислотами?

- В першу чергу виходячи з нестійкого характеру погоди восени, щоб рослини встигли якнайшвидше засвоїти бор, для накопичення цукрів у кореневій шийці.

На полях з грунтами легкого гранулометричного складу

На полях з грунтами легкого гранулометричного складу, еродованих, де можливий прояв нестачі магнію і бору, реко­мендуємо використовувати ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) у дозі 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 - 1,5 л/га + ЕКО­ЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 - 2,0 л/га.

 

Детальніше...

 

Метою проведення позакореневого підживлення озимої пшениці є забезпечення балансу мінерального живлення, адже цей захід напряму впливає на формування кількісних параметрів найважливіших елементів продуктивності. Основну роль у їх формуванні звичайно відіграє забезпеченість рослин азотом, а рівень його засвоєння та продуктивність процесу фотосинтезу залежить від збалансованості мінерального живлення рослин в цілому. Якщо на посівах озимих зернових відсутні чітко виражені прояви дефіциту окремих елементів живлення, це ще не означає, що рослини не потребують позакореневого їх внесення. Погодні умови в цей час часто перешкоджають надходженню в рослини різних елементів мінерального живлення, зокрема фосфору, вміст якого у грунті може бути достатнім, але низькі температури, пересохлий верхній шар грунту, гальмують засвоєння цього важливого елемента через кореневу систему.

Недостатнє живлення фосфором суттєво знижує продуктивність фотосинтезу і часто помітне неозброєним оком у вигляді фіолетового забарвлення листків. Як можна виправити становище? Найпростіший спосіб - провести позакореневе підживлення фосфором у формі фосфіту. Головна перевага фосфіту - швидке проникнення в рослину і високий рівень засвоєння. Фосфор у формі фосфіту стимулює синтез в рослині фітоалексинів - речовин, які знешкоджують сторонню інфекцію і проявляють фунгіцидну дію. Залежно від ситуації на конкретному полі може бути використаний ЕКОЛАЙН Фосфітний (К), чи ГРОС Фосфіто-МР у дозі 1,0 - 1,5л/га. У випадку прояву стресових явищ викликаних підвищеними температури та нестачею вологи кращий

ефект забезпечить ГРОС Фосфіто-І.МРК 1,5 л/га.

На еродованих, легких грунтах внаслідок вимивання магнію вглиб за профілем грунту, а також незбалан- сованим живленням з перевагою азоту, можуть проявлятись ознаки магнієвого голодування рослин у ви­гляді посвітління рослин, що також знижує продуктивність процесу фотосинтезу. Для подолання прояву дефіциту магнію ефективним буде позакореневе підживлення композицією ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) у дозі 1,0 - 2,0 л/га. Порівняно з традиційним сульфатом магнію добриво проявляє вищу ефективність адже рівень засвоєння магнію у формі хелату вищий в кілька разів. Крім того мікродобриво містить у хелатній формі інші мікроелементи, зокрема залізо, марганець і цинк які активують фотосинтетичний потенціал рослин.

На грунтах органогенного походження, легких супіщаних за гранулометричним складом та площах з низьким вмістом міді необхідно до бакової суміші додати 0,5 - 1,0 л/га ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат).

 
 
 

 

Детальніше...

Урожай озимих зернових культур починає формуватись ще з осені. Тому надзвичайно важливо підготувати рослини до тривалого і важкого періоду перезимівлі. Щоб зорієнтуватись яку допомогу очікують рослини, важливо враховувати фазу розвитку рослин, їх стан, погодні умови, фітосанітарний стан посіву. Виходячи з викладеного вище, приймають рішення про потребу проведення позакореневого підживлення, підбір необхідних добрив та доз їх застосування.

Існує кілька варіантів позакореневого живлення у цей період. Ці варіанти враховують можливий стан рослин, погодні умови та покликані забезпечити молоді рослини необхідними макро- та мікроелементами і посилити ріст та розвиток кореневої системи в період від фази 2-3 листки культури (BBCH 12-13) до фази кущення (BBCH 21-25) та входу в зиму. 

Для слабкорозвинених рослин, особливо на площах пізніх строків посівів чи за наявності хімічних стресів чи низьких температур вночі – оптимальна композиція для позакореневого складається з Еколайн Фосфітний К- Аміноу дозі 1,0–1,5 л/га. На площах після попередників, які залишають велику масу пожнивних решток, зароблених за 1,5–2 місяці до посіву озимих, бажано додавати також 5 кг/га карбаміду.

Для ґрунтів легкого гранулометричного складу можливий також прояв дефіциту магнію, тому бакову суміш бажано доповнювати комплексним добривом Еколайн Магній Хелати у дозі 1,0–1,5 л/га.

На площах, на яких були внесені підвищені дози фосфору,за нашими спостереженнями, спостерігається блокування своєчасного надходження мікроелементів. Тому в цей період буде доречно доповнити бакову суміш спеціальним добривом зі збалансованим складом макро- та мікроелементів: Еколайн Зерновий Хелати у дозі 1,0 л/га або Еколайн Універсал Ріст Хелати 1,0 л/га

Детальніше... 

Підготовка насіння озимих зернових культур до посіву – відповідальна процедура, яка впливає на ріст та розвиток рослин як на початкових етапах, так і протягом всього вегетаційного періоду, а отже, на якість та розмір врожаю.     

Багато сільгоспвиробників вже використовували для передпосівної обробки насіння разом з протруйником  в наступній композиції:  0,5 л/т Еколайн Універсал Насіння та 0,5 л/т Еколайн Фосфітний К, яка прекрасно себе зарекомендувала відмінною схожістю та розвитком рослин на початкових етапах.    

Ця композиція забезпечує рослини від проростання до переходу до живлення від власної кореневої системи найважливішими макро- та мікроелементами, а фосфор у формі фосфіту ще й посилює стійкість рослин до грибкових хвороб.

Поряд з тим вчені різних країн продовжують працювати над вивченням фізіологічних процесів в рослинах, які є теоретичною базою для застосування в рослинництві біологічно активних речовин з метою удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур. Застосування біологічно активних сполук в рослинництві потенційно забезпечує отримання результатів, яких не можна досягнути іншими способами. До біологічно активних відноситься велика група речовин, які синтезуються рослинами, серед них, найбільшою ефективністю відзначаються амінокислоти та фітогормони.      

Амінокислоти – похідні карбонових кислот, у вуглеводневому радикалі яких один або кілька атомів гідрогену заміщені на аміногрупу.

Залежно від природи вуглеводневого радикала, розрізняють аліфатичні та ароматичні амінокислоти. Найбільше значення мають амінокислоти аліфатичного ряду, які, зокрема, входять до складу білків. Рослини в процесі онтогенезу самостійно за генетичним кодом синтезують всі необхідні амінокислоти, адже вони є «будівельним матеріалом» для більш складних речовин. Гальмування синтезу амінокислот внаслідок прояву якихось факторів і є негативною реакцією, що стримує чи на якийсь час припиняє ріст та розвиток. Встановлено, що в рослинах, які перебувають у стані стресу, накопичується підвищений вміст вільних, тобто таких, що не входять до складу інших сполук амінокислот. Вони виконують захисну роль, що дозволяє економити рослині енергію. Надходження вільних амінокислот в рослину зовні, у таких випадках, покращує стан рослин.     

Фітогормони - органічні сполуки різної хімічної природи, що виробляються спеціалізованими тканинами вищих рослин і в низьких концентраціях проявляють регуляторний вплив на процеси онтогенезу, регулюють ріст та розвиток рослин. Вони є важливою складовою систем регуляції онтогенезу вищих рослин.

Концентруються, головним чином в тканинах, що активно ростуть, в зонах апексів коренів і стебел. Встановлена ефективність дії фітогормонів при позакореневому внесенні, дала можливість для їх застосування у рослинництві. Найбільш вивченими та поширеними у виробництві є фітогормони, які належать до груп ауксинів та цитокінінів. Наявність ауксинів у поєднанні з цитокінінами забезпечує пришвидшення поділу клітин. Перехід клітин до мітозу і цитокінезу залежить, як правило, також від наявності цитокініну, проте високі концентрації ауксину здатні й без цитокініну викликати мітоз в соматичних клітинах рослин.     

Серед продуктів лінійки, які ми пропонуємо в осінній період, дуже цікавою і ефективною є композиція Грос Коренеріст. Вдало підібраний склад та форми активних інгредієнтів посилюють енергію росту проростка та молодої рослини (амінокислоти та фосфор у формі фосфіту), а співвідношення ауксинів та цитокінінів – інтенсифікує поділ клітин меристемних тканин. Добриво показало високу ефективність у виробничих випробуваннях. Насіння культур, оброблене перед посівом добривом Грос Коренеріст, забезпечувало більш швидке наростання кореневої системи, та, як наслідок, швидше і потужніше формування надземної маси.

Грос Коренеріст

Рідке добриво – стимулятор росту кореневої системи рослин. Фосфор у формі фосфіту та фітогормони забезпечують активний ріст кореневої системи рослин.           Рекомендоване для передпосівної обробки насіння, обробки коренів розсади овочевих і декоративних культур, дерев і кущів перед висадкою, а також висаджених рослин для покращення приживання. Придатне для використання в якості антистресанта на посівах кукурудзи і соняшника, які постраждали від дії ґрунтових гербіцидів.

Норма використання :

Для передпосівної обробки насіння :

Грос Коренеріст - 1 л/т + Еколайн Універсал Насіння Хелати - 0,5л/т

Для обробки коренів використовувати - 0,3% розчин

Для обприскування посівів - 0,5 – 2,0 л/га.

 

Детальніше...

Діюча речовина: Дикват, 150 г/л

Формуляція: Розчинний концентрат

Призначення: Контактний десикант суцільної дії

Тара: 10л, каністра

Норма витрати:  2-3 л/га

Переваги

 • Надзвичайно швидка дія препарату та переконливий результат. 
  •Можливість розпочати збирання врожаю на 10 днів раніше звичайних строків. 
  •Дає можливість отримати насіння з низькою вологістю, зменшуючи  витрати на сушіння  
  •Знищує вегетуючі бур’яни. 
  •Не має негативного впливу на якість насіння, не змінює його кислотножировий склад. 
  • Низькі затрати на проведення десикації. 

Механізм дії

Діюча речовина дикват швидко поглинається зеленими частинами рослин та перетворюється на перекис водню, що руйнує стінки мембран клітин. Це 
призводить до засихання всіх зелених частин рослини, на яку потрапив препарат. Десикація проходить тільки на початку процесу фотосинтезу.

Властивості

Швидко поглинається рослинами та забезпечує швидке і рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання в ранні строки та при будь-якій погоді. Крім культурних рослин висушує бур’яни, що полегшує збирання врожаю. Зупиняє розвиток та розповсюдження хвороб (біла та сіра гнилі соняшника). Дикват швидко розпадається у рослинах, тому можна застосовувати препарат на насіннєвих ділянках та культурах харчового призначення.

Загальні рекомендації

Препарат застосовують на посівах соняшника у фазі побуріння кошиків. Рекомендується використовувати тільки чисту воду. Під час внесення робоча швидкість агрегату повинна становити 7–10 км/год. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і повного змочування рослин під час проведення внесення препарату. Обробку рекомендується проводити ввечері або вдень за умов хмарної погоди. У сонячну та жарку погоду десикація 
проходить швидко, але менш ефективно.

Вранці обробляти не рекомендується. Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3–4 м/с. Строки виходу людей на оброблені площі: для проведення механізованих робіт – 3 дні, ручних робіт – 10 днів. Бакові суміші з іншими загальновживаними пестицидами на відповідних культурах не рекомендується через неспівпадання строків застосування. Дикват сумісний з сечовиною або аміачною селітрою.

Проте в кожному конкретному випадку необхідно провести пробне 
змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування. 

Норма витрати робочої рідини

Надземне обприскування - 250–400 л/га, авіаційне - 50–70 л/га. 

Культура Призначення Норма витрати 
препарату, л/га 
Спосіб 
обробки 
Строк 
очікування
Максимальна 
кількість 
обробок 
Соняшник Підсушування 
культури та час- 
ткове знищення 
бур’янів 
2,0–3,0 Обприскування в фазу побуріння 
кошиків, в т. ч. авіаметодом 
6 1
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах
Зернові Підсушування  
культури та час-  
ткове знищення  
бур’янів   
1,5-2,0 За 2 тижні до збирання, за воло- 
гості зерна не більше 30% 
6-10

 

1

 

Горох 2,0-3,0 У період пожовтіння нижніх струч- 
ків, за вологості зерна до 4,5% 
7
Соя У фазі початку побуріння бобів 
нижнього і середнього ярусів, за 
вологості зерна не більше 35-40% 
6
Ріпак 3,0 При побурінні 70% стручків у 
культури 
7
Льон 2,0-3,0 У фазі ранньої жовтої стиглості 
культури 
Картопля 1,5-2,0 За 10 днів до збирання культури 10
Боби кор- 
мові (насін- 
нєві посіви) 
4,0-5,0 В період пожовтіння насіння ниж- 
ніх бобів 
8-10
Сорго 
(насіннєві 
посіви)
4,0 У період воскової стиглості насіння, 
за вологості зерна не більше 25 %
6 1

Ціна -  5,70 $/л

При покупці від 100л ціна – 5,5$/л

 

Детальніше...

     
  Фосфор належить до макроелементів першого порядку і його значення у мінеральному живленні сільськогосподарських культур надзвичайно велике. Практично всі процеси росту і розвитку рослин пов’язані з прямою участю у них цього елементу. Недостатнє фосфорне живлення веде до великих втрат як у об’ємах, так і в якості врожаю.

Детальніше...

Детальніше...

Зима 2016 – 2017 рр. за температурним режимом була сприятливою для успішної перезимівлі озимих культур в тому числі і озимого ріпаку. Посіви на даний час знаходяться в основному у доброму та задовільному стані. Практично всі вони підживлені азотними добривами, однак для одержання високого врожаю ріпаку цього замало. Культура формує досить потужну кореневу систему та надземну масу, велику кількість квіток, а тому потребує збалансованого мінерального живлення особливо в період від відновлення весняної вегетації до цвітіння. Після сходу снігового покриву на листках помітний прояв хвороб.   

Детальніше...

Детальніше...

   Мета проведення весняного позакореневого підживлення озимої пшениці полягає у забезпеченні збалансованого мінерального живлення рослин впродовж весняно-літнього періоду вегетації. Особливо важливо не допустити прояву дефіциту макро - та  мікроелементів у критичні фази розвитку рослин: кущення, період максимального росту – від початку виходу в трубку до колосіння, формування зернівки

Детальніше...