Застосування спеціальних добрив для підживлення озимих зернових восени 2018 року

Урожай озимих зернових культур починає формуватись ще з осені. Тому надзвичайно важливо підготувати рослини до тривалого і важкого періоду перезимівлі. Щоб зорієнтуватись яку допомогу очікують рослини, важливо враховувати фазу розвитку рослин, їх стан, погодні умови, фітосанітарний стан посіву. Виходячи з викладеного вище, приймають рішення про потребу проведення позакореневого підживлення, підбір необхідних добрив та доз їх застосування.

Існує кілька варіантів позакореневого живлення у цей період. Ці варіанти враховують можливий стан рослин, погодні умови та покликані забезпечити молоді рослини необхідними макро- та мікроелементами і посилити ріст та розвиток кореневої системи в період від фази 2-3 листки культури (BBCH 12-13) до фази кущення (BBCH 21-25) та входу в зиму. 

Для слабкорозвинених рослин, особливо на площах пізніх строків посівів чи за наявності хімічних стресів чи низьких температур вночі – оптимальна композиція для позакореневого складається з Еколайн Фосфітний К- Аміноу дозі 1,0–1,5 л/га. На площах після попередників, які залишають велику масу пожнивних решток, зароблених за 1,5–2 місяці до посіву озимих, бажано додавати також 5 кг/га карбаміду.

Для ґрунтів легкого гранулометричного складу можливий також прояв дефіциту магнію, тому бакову суміш бажано доповнювати комплексним добривом Еколайн Магній Хелати у дозі 1,0–1,5 л/га.

На площах, на яких були внесені підвищені дози фосфору,за нашими спостереженнями, спостерігається блокування своєчасного надходження мікроелементів. Тому в цей період буде доречно доповнити бакову суміш спеціальним добривом зі збалансованим складом макро- та мікроелементів: Еколайн Зерновий Хелати у дозі 1,0 л/га або Еколайн Універсал Ріст Хелати 1,0 л/га