Позакореневі підживлення озимих зернових у фазу виходу в трубку

 

Метою проведення позакореневого підживлення озимої пшениці є забезпечення балансу мінерального живлення, адже цей захід напряму впливає на формування кількісних параметрів найважливіших елементів продуктивності. Основну роль у їх формуванні звичайно відіграє забезпеченість рослин азотом, а рівень його засвоєння та продуктивність процесу фотосинтезу залежить від збалансованості мінерального живлення рослин в цілому. Якщо на посівах озимих зернових відсутні чітко виражені прояви дефіциту окремих елементів живлення, це ще не означає, що рослини не потребують позакореневого їх внесення. Погодні умови в цей час часто перешкоджають надходженню в рослини різних елементів мінерального живлення, зокрема фосфору, вміст якого у грунті може бути достатнім, але низькі температури, пересохлий верхній шар грунту, гальмують засвоєння цього важливого елемента через кореневу систему.

Недостатнє живлення фосфором суттєво знижує продуктивність фотосинтезу і часто помітне неозброєним оком у вигляді фіолетового забарвлення листків. Як можна виправити становище? Найпростіший спосіб - провести позакореневе підживлення фосфором у формі фосфіту. Головна перевага фосфіту - швидке проникнення в рослину і високий рівень засвоєння. Фосфор у формі фосфіту стимулює синтез в рослині фітоалексинів - речовин, які знешкоджують сторонню інфекцію і проявляють фунгіцидну дію. Залежно від ситуації на конкретному полі може бути використаний ЕКОЛАЙН Фосфітний (К), чи ГРОС Фосфіто-МР у дозі 1,0 - 1,5л/га. У випадку прояву стресових явищ викликаних підвищеними температури та нестачею вологи кращий

ефект забезпечить ГРОС Фосфіто-І.МРК 1,5 л/га.

На еродованих, легких грунтах внаслідок вимивання магнію вглиб за профілем грунту, а також незбалан- сованим живленням з перевагою азоту, можуть проявлятись ознаки магнієвого голодування рослин у ви­гляді посвітління рослин, що також знижує продуктивність процесу фотосинтезу. Для подолання прояву дефіциту магнію ефективним буде позакореневе підживлення композицією ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) у дозі 1,0 - 2,0 л/га. Порівняно з традиційним сульфатом магнію добриво проявляє вищу ефективність адже рівень засвоєння магнію у формі хелату вищий в кілька разів. Крім того мікродобриво містить у хелатній формі інші мікроелементи, зокрема залізо, марганець і цинк які активують фотосинтетичний потенціал рослин.

На грунтах органогенного походження, легких супіщаних за гранулометричним складом та площах з низьким вмістом міді необхідно до бакової суміші додати 0,5 - 1,0 л/га ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат).