Підживлення посівів озимого ріпаку восени 2018 року

Передпосівна обробка насіння озимого ріпаку спеціальними добривами - захід, який через специфіку культури використовується рідко. Як правило, господарства проводять посів насінням, яке пройшло відповідну обробку на насіннєвих заводах. Для тих господарств де насіння готують самі, ми рекомендуємо використовувати, як один з компонентів бакової суміші, спеціальне добриво ГРОС Коренеріст з розрахунку 1,5 л/т насіння. Основний напрямок у підживленні посівів рослин озимого ріпаку це позакореневі підживлення у ключові фази росту та розвитку.

Осінні позакореневі підживлення рослин озимого ріпаку потрібні для того, щоб забезпечити формування потужної ко­реневої системи та накопичення цукрів для успішної перезимівлі, а також збалансувати умови мінерального живлення на початок формування елементів продуктивності, яке відбувається в основному з осені. Процес диференціації генератив­них органів у рослин озимого ріпаку проходить коли рослини перебувають у фазі розетки (6-8 листків). Збалансоване мі­неральне живлення і довший термін закладання бруньок на верхівці кореневої шийки забезпечують отримання вищої врожайності.

Недостатнє забезпечення елементами живлення на пізніх посівах ріпаку - є однією з основних причин низьких врожаїв, що ми спостерігали на випробувальних посівах у Полтавській області цього року. Урожай насіння ріпаку у контролі був найнижчим - 21,2 ц/га порівняно з урожаями понад 40 ц/га у Дніпропетровській та Тернопільській областях. Разом з тим позакореневі підживлення навесні спеціальними добривами на пізніх посівах були найбільш ефективними. Приріст врожаю становив майже 25% до контролю.

Для успішної перезимівлі рослин, з осені слід забезпечити рослини ключовими елементами мінерального живлення. Гостра нестача бору в осінній період може призводити до гальмування росту і розвитку кореневої системи, недостат­нього розвитку провідних пучків, точки росту, зниження накопичення цукрів їх транспортування до кореневої шийки, а також погіршує морозо-, зимостійкість рослини й перезимівлю в цілому, що призводить до деформації та дуплистості кореневої системи ріпаку.

Нестача бору найчастіше проявляється на грунтах легкого гранулометричного складу, заболочених, кислих, провапно­ваних, у періоди сильної посухи. Виходячи з цього, пропонуємо наступні варіанти позакореневого підживлення добрива­ми :

 

На посівах з візуальними проявами нестачі бору

Рекомендуємо використовувати ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) у дозі 1,0 - 1,5 л/га

На не вирівняних посівах

Внаслідок нерівномірних сходів та на площах пізнього строку посіву, частина рослин відстає в рості, тому необхідно провести позакореневе підживлення спеціальним добривом ГРОС Коренеріст у дозі 1,0 - 1,5 л/га, щоб посилити фіто­гормональний баланс в рослинах і забезпечити інтенсивне формування коренів.

За прояву стресу рослин ріпаку

Рекомендуємо провести позакореневе підживлення композицією у складі ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) у дозі 1,0 - 1,5 л/га + ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) у дозі 0,5 - 1,0 л/га. Чому рекомендуємо бор з амінокислотами?

- В першу чергу виходячи з нестійкого характеру погоди восени, щоб рослини встигли якнайшвидше засвоїти бор, для накопичення цукрів у кореневій шийці.

На полях з грунтами легкого гранулометричного складу

На полях з грунтами легкого гранулометричного складу, еродованих, де можливий прояв нестачі магнію і бору, реко­мендуємо використовувати ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) у дозі 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 - 1,5 л/га + ЕКО­ЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 - 2,0 л/га.