xe88 Передпосівна обробка насіння ярих зернових — Агрохім-захист - Вінниця

Передпосівна обробка насіння спеціальними композиціями

 

 

b_300_250_16777215_00_images__12.pngb_300_250_16777215_00_images_7.pngb_300_250_16777215_00_images__9.pngb_300_250_16777215_00_images_8.png

Передпосівна обробка насіння спеціальними композиціями – ефективний захід, який забезпечує підвищення польової схожості, активний ріст і розвиток рослин на ранніх етапах органогенезу. Завдяки такій обробці покращується ріст та розвиток рослин, особливо в період від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи, забезпечується підвищення стійкості рослин до несприятливих погодних умов та збудників захворювань 

Для обробки насіння використовують не лише мікроелементи чи комплексні композиції з кількома елементами живлення в різних формах, а й спеціальні добрива з вмістом біологічно активних речо­вин зокрема: фосфітів, амінокислот, фітогормонів. Застосування їх в рослинництві забезпечує отримання результатів, яких не можна досягнути іншими способами.

Фосфор у формі фосфіту забезпечує посилення росту кореневої системи, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів.

Амінокислоти виконують захисну роль. Надходження вільних амінокислот в рослину зовні покращує стан рослин дозволяє еконо­мити рослині енергію.

Фітогормони проявляють регуляторний вплив на процеси онтоге­незу.

Компанія «ЕКООРГАНІК» рекомендує використовувати для перед­посівного оброблення насіння наступні продукти або їх комбінації:

ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати), ЕКОЛАЙН Фосфітний (К), ГРОС Коренеріст.

Комбінації добрив «ЕКООРГАНІК» для передпосівної обробки насіння багаторазово випробували як на дослідних ділянках, так і на промислових посівах. У всіх випадках отримали високу ефективність: вищі показники польової схожості, краще розвинута та більш потужна коренева система, посилений розвиток надземної частини рослин тощо.

 

b_300_250_16777215_00_images_12.jpg

 

 

 

 

 

 

Результати застосування ГРОС Коренеріст представлені на фото та в таблиці.

Фаза розвитку, BBCH, дата                          Контроль                             Варіант 1
Обробка насіння                             без добрив для позако -             ГРОС Коренеріст
(ВВСН 00)                                        реневого підживлення                1,5 л/т насіння
Висота рослин, см                                         22,0                                          25,0
Вага 1 рослини (середнє),г                            7,0                                           12,0
Довжина коренів, см                                       9,0                                           10,0

Нижче представлені базові комбінації, що рекомендуються ТОВ «ЕКООРГАНІК» для передпосівної обробки насіння зернових культур.

1.  ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,0 л/т;

2.   ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,0 л/т + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/т;

3.  ГРОС Коренеріст 1,0 - 1,5 л/т .

Зважаючи на грунтово-кліматичні умови, використання тих чи інших сортів чи гібридів, очікуваний рівень врожаю, кожне госпо­дарство може обрати свій варіант, який буде найбільш результатив­ним для нього.

Склад добрив та рекомендовані норми наведені нижче.

ГРОС КОРЕНЕРІСТ

 

Елемент                                                                   %
Азот                                     N - NH2                      3,0
Фосфор (фосфіт)                  P2O5                        5,0
Калій                                      K2O                         3,0
Вільні амінокислоти                                             3,0
в т.ч. L-a-амінокислоти                                         3,0
Фітогормони                                                      22,0ppm
в т.ч. ауксини                                                    20,0ppm
цитокініни                                                        2,0 ppm
рН - 6,00
Густина - 1,09

 
Застосування                                                            Доза л/га                                         

Передпосівна обробка насіння                              1,0-1,5 л/т
Позакореневе підживлення                                    0,5-2,0 л/га

ЕКОЛАЙН ЗЕРНОВИМ (ХЕЛАТИ)

 Елемент                                                    %                                   

Азот                      N - NH2                    19,5

Калій                      K2O                         6,0

Магній                  MgO                        3,5
Сірка                     SO4                         5,2
Ферум                   Fe                            0,5
Манган                 Mn                           1,7
Бор                        B                            0,15
Цинк                     Zn                            0,4
Купрум                 Cu                            1,0
pH - 6,50
Густина -1,30

Застосування                                                       Доза л/га
Передпосівна обробка насіння                              0,5 - 1,0 л/т
Позакореневе підживлення                                  0,5 - 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН ФОСФІТНИЙ (К)

 Елемент                                                               %

Азот                                  N - NH2                     0,6
фосфор (фосфіт)              P2O5                         53,0
Калій                                K2O                           35,0
Бор                                    B                                1,4
pH - 6,50
Густина -1,50

Застосування                                                             Доза л/га
Передпосівна обробка насіння                                    0,5 - 1,0 л/т
Позакореневе підживлення                                        0,5 - 4,0 л/га